Onteigening

Tijdens het bewind van Koning Willem III in het jaar 1851, werd besloten onteigening bij wet te regelen. Deze wet is nu nog steeds de basis voor alle grondaankopen bij overheidsingrijpen. Door groei van woningbouw, wegenbouw, industrie enerzijds en gemeentelijke herindeling anderzijds is onteigening voor de overheid vaak de enige uitweg. Geen enkele onteigeningszaak is te vergelijken met de andere. Areaal Makelaardij is uw betrouwbare partner bij onteigeningszaken. Toegewijd als of het ons eigen bedrijf betreft. De doelstelling gaat vaak verder als volledige schadeloosstelling.