De SCVM-geregistreerde makelaars en taxateurs zijn allemaal in bezit van het DNV-certificaat makelaar/taxateur onroerende zaken of taxateur onroerende zaken volgens de norm ISO 17024. Dit certificaat wordt afgegeven door Det Norske Veritas (DNV), Europees marktleider op het gebied van persoonscertificatie. 

De SCVM-geregisteerde makelaars en taxateurs zijn in het bezit van een geldige en toereikende beroepsaansprakelijkheids-verzekering alsmede een Verklaring Omtrent het Gedrag. Lidmaatschap van een branchevereniging is niet verplicht. Wel als de SCVM-geregistreerde wil taxeren voor het NWWI en/of NHG: dan is men o.a. verplicht zich aan te sluiten bij een branchevereniging.

Areaal Makelaardij is geregistreerd voor:
Agrarisch Onroerende Zaken en Woningen