Contact


Hoekeindsehof 10
2665 JZ Bleiswijk
Routebeschrijving

T (010) 522 22 66
F (010) 522 32 10
info@spam-protectareaal.nl 

KvK 12345678

Samenwerking Nederland en Vietnam op gebied van landbouw en voedselzekerheid

Samenwerking Nederland en Vietnam op gebied van landbouw en voedselzekerheid

Nieuwsbericht | 16-06-2014

Minister-president Rutte en staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken hebben vandaag een langjarig strategisch samenwerkingsprogramma gesloten met de Vietnamese overheid en het bedrijfsleven op het gebied van landbouw en voedselzekerheid.

Voedselzekerheid, kennis en markttoegang

Doel van het klimaatslimme samenwerkingsprogramma is onder meer de productie van landbouw en visserij in Vietnam te helpen verhogen, voor meer voedselzekerheid. De samenwerking tussen het agrarische bedrijfsleven van beide landen vervult daarbij een cruciale rol. Daarnaast staat het vergroten van de samenwerking tussen de kennisinstellingen van beide landen centraal. En het realiseren van meer markttoegang voor onderlinge producten, waardoor de export stijgt.

Economisch prioriteitsland

Vietnam is door Nederland aangemerkt als economisch prioriteitsland. De handel tussen beide landen stijgt en er is veel interesse vanuit Vietnam naar de agrarische kennis van Nederland op het gebied van duurzame landbouw en tuinbouw. Daarbij gaat het in het bijzonder om zuivelproducten, varkensvlees en de groenten- en bloemenketen. De Vietnamese minister van Landbouw Phat gaf aan 'Nederland te bewonderen om zijn sterke exportpositie en kennis van land- en tuinbouw' en uit te zien naar 'intensievere samenwerking om de economische positie van beide landen te versterken'.

Delen van kennis en ervaring

Vietnamese bedrijven willen bijvoorbeeld graag met Nederlandse tuinbouwbedrijven samenwerken, om onder meer groenten en bloembollen te produceren die beter bestand zijn tegen droogte en minder mineralen en pesticiden nodig hebben. En kennis op te doen over de productieketen en de inrichting van kassen. Zo is inmiddels een groot project gestart in de belangrijkste tuinbouwprovincie van Vietnam.

Kwaliteitsimpuls varkensvlees

Ook is er interesse in Nederlandse technieken hoe melk vers en van hoog kwaliteitsniveau te houden. Daarnaast komt er meer samenwerking tussen beide landen om de Vietnamese productie van varkensvlees te optimaliseren. Door de sterk stijgende vraag naar varkensvlees in het land is er grote behoefte aan duurzaam en veilig geproduceerd vlees, met aandacht voor dierenwelzijn. De kennis en ervaring van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen over het duurzaam inrichten van stallen, het opzetten van voedselinspecties en het verbeteren van slachtprocessen moeten door de gehele keten zorgen voor een kwaliteitsimpuls voor het Vietnamese varkensvlees.

Handelsmissie Vietnam

Rutte en Dijksma zijn met 22 Nederlandse bedrijven en organisaties op handelsmissie in Vietnam voor meer economische samenwerking tussen beide landen.

Overzicht van de handelsbetrekkingen tussen Nederland en Vietnam

 

Bron: rijksoverheid.nl

16-06-2014