Contact


Hoekeindsehof 10
2665 JZ Bleiswijk
Routebeschrijving

T (010) 522 22 66
F (010) 522 32 10
info@spam-protectareaal.nl 

KvK 12345678

LTO Glaskracht: extra aandacht financiering

Glastuinders hebben volgens LTO Glaskracht Nederland behoefte aan handvatten en aanbevelingen ter verbetering van de financieringsmogelijkheden van hun onderneming.

Ze worden in de praktijk geconfronteerd met knelpunten bij de financiering van hun bedrijfsvoering. Dat blijk uit een gezamenlijk onderzoek van LTO Glaskracht Nederland en Flynth adviseurs en accountants.

LTO Glaskracht Nederland gaat in gesprek met banken, overheden en adviseurs om oplossingen te zoeken en met vernieuwende idee├źn te komen.

Aanvullend krediet 
Vooral bedrijven die door tegenvallende resultaten herhaaldelijk aanvullend krediet nodig hebben, krijgen te maken met strenge aanvullende voorwaarden, hoge rentetarieven en opslagen. Verder worden ook knelpunten ervaren bij het verkrijgen van nieuwe financieringen.

Bij investeringen kan vaak, mede door waardedaling van onroerend goed, lastig aan solvabiliteitseisen worden voldaan. Ook werken aangescherpte voorwaarden en verscherpt risicobeheer bij het verstrekken van leningen belemmerend.

Bovendien zijn bestaande overheidsinstrumenten in de praktijk niet optimaal inzetbaar.

innovatieve financieringsarrangementen 
Naast beter toesnijden van het huidige aanbod aan financieringen, subsidies en instrumentarium op de behoefte van de glastuinbouwsector, is het noodzakelijk om innovatieve financieringsarrangementen te ontwikkelen.

Deze dienen wel passend te zijn voor investeringen als bijvoorbeeld uitbreiding, vervanging, markt- en duurzaamheidsinnovaties. Voorbeeld daarvan is geothermie.

Bron: Nieuwe Oogst

12-04-2014