Contact


Hoekeindsehof 10
2665 JZ Bleiswijk
Routebeschrijving

T (010) 522 22 66
F (010) 522 32 10
info@spam-protectareaal.nl 

KvK 12345678

Doorbraak nodig op glaslocaties

LTO Noord Glaskracht komt met een nieuwe aanpak om de glastuinbouw te herstructureren, te beginnen in Zuid-Holland. Er wordt ingezet op het doorbreken van knelpunten in de grondmarkt, leren van succesvolle ondernemers en verbreding.

De nieuwe aanpak is als eerste gericht op Greenport Westland-Oostland-Zuidplas en bestaat uit twee deelprojecten. Enerzijds worden imperfecties in de grond- en financieringsmarkt aangepakt binnen deze Greenport.

Daarbij kijkt LTO Noord Glaskracht naar mogelijkheden om grondwaarden af te boeken en alternatieve financieringsvormen via onder meer crowdfunding, pensioenfondsen, Garantstelling Landbouw, een kredietunie voor tuinbouw of collectieven van telers.

Verbreding 
Het tweede project moet tuinders stimuleren tot nieuwe keuzes van verdieping of verbreding van hun bedrijf.

'De grond- en financieringsmarkt zit muurvast door marktimperfecties', verklaart Henk de Ruiter, beleidsspecialist Ruimtelijke Ordening van LTO Noord Glaskracht.

Succesfactoren 
Grote glastuinbouwbedrijven breiden voornamelijk uit buiten Greenport Westland-Oostland. Daarom moet meer worden geleerd van de ondernemers die nog wel investeren.

'Waarop baseren zijn hun keuzes, wat zijn hun succesfactoren, wat zijn hun vestigingsvoorwaarden?'

Bron: Nieuwe Oogst

 

 

06-10-2014