Contact


Hoekeindsehof 10
2665 JZ Bleiswijk
Routebeschrijving

T (010) 522 22 66
F (010) 522 32 10
info@spam-protectareaal.nl 

KvK 12345678

De minister van Economische zaken Henk Kamp stelt 54 miljoen euro beschikbaar voor energie-innovatieprojecten.

Op 18 juni 2014 zijn de subsidieregeling Demonstratie energie-innovatie (DEI), en de tweede tranche subsidieregelingen van de Topsector Energie gepubliceerd. Indienen kan vanaf 1 juli 2014.

Demonstratie energie-innovatie

De regeling Demonstratie energie-innovatie (DEI) is voor innovatieve ondernemers die met hun product of dienst net vóór marktintroductie zitten. Door een vinding op ware schaal en in praktijkomstandigheden te demonstreren is de stap naar het daadwerkelijk in de markt zetten makkelijker gezet. De DEI regeling biedt ondernemers financiële ondersteuning om deze opschaling te verwezenlijken.

De DEI regeling vloeit voort uit de afspraken die in het Energieakkoord zijn gemaakt. Hierin is afgesproken dat er overheidsmiddelen beschikbaar komen voor demonstratieprojecten gericht op versnelde commercialisering voor de export. Voor de DEI regeling stelt de minister van Economische zaken dit jaar 24,29 miljoen beschikbaar. U komt hiervoor in aanmerking als u producten of projecten ontwikkelt die energie besparen, duurzame energie opwekken of de toepassing van duurzame energie stimuleren. U kunt zelfstandig of in een samenwerkingsverband een aanvraag indienen.

Tweede tranche subsidieregelingen van de Topsector Energie

De eerste tranche met subsidiemogelijkheden van de Topsector Energie is in april gepubliceerd. In de eerste tranche stelde de minister 48,8 miljoen beschikbaar, in deze tweede tranche 29,9 miljoen. De tweede tranche heeft betrekking op de volgende thema’s: Bio-energie, Energiebesparing in de gebouwde omgeving, Energiebesparing in de industrie, Gas (Upstream), Smart grids, Systeemintegratie, Wind op Zee en Zonne-energie in de gebouwde omgeving

20-06-2014